• Melosa Garden Khang Điền, đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh
  • enquiry@loiduc.com.vn
  • 0916 290 660

LIÊN HỆ PENRITE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LỢI ĐỨC

  • Địa chỉ: Melosa Garden Khang Điền, đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0909 798 728
  • Hotline: 0916 290 660
  • Email: enquiry@loiduc.com.vn

FOLLOW US

Facebook


Twitter


Google-plus


Youtube


Close Menu
0916 290 660